Zdravotná starostlivosť už nemusí byť taká dostupná

My, signatári Iniciatívy Stop hazardu so zdravím sme odhodlaní urobiť všetko
preto, aby sme pomohli v boji s pandémiou. Zároveň však dôrazne
upozorňujeme na ďalší vážny problém, ku ktorému slovenské zdravotníctvo smeruje. Ak štát neprestane šetriť na zdraví svojich občanov, v zdravotníctve nebude dostatok peňazí na zdravotnú starostlivosť.

Preto požadujeme, aby vláda zabezpečila
dostatok zdrojov pre zdravotníctvo.

Ďakujeme za vaše hlasy a prejavenú podporu.

Hlasovanie v ankete sme ukončili 23. novembra 2020.

Veľmi si vážime, že sa doň zapojilo viac ako 100 tisíc ľudí. Výsledky ankety budeme prezentovať poslancom Národnej rady SR pred schvaľovaním zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. A to s jediným cieľom - zabezpečiť dostatok zdrojov pre ťažko skúšané slovenské zdravotníctvo.

Signatári iniciatívy Stop hazardu so zdravím

Súhlasíte, aby štát prestal šetriť na liečbe detí, študentov, dôchodcov či rodičov na materskej, a začal za nich platiť toľko, koľko naozaj treba?
Súhlasíte, aby štát pristupoval rovnako ku všetkým pacientom, nezávisle na tom, či sú poistení v štátnych alebo súkromných poisťovniach a či navštevujú štátnych alebo súkromných lekárov a nemocnice?
Súhlasíte s tým, aby štát doplatil za straty, ktoré v zdravotníctve spôsobila pandémia COVID-19?

V ankete hlasovalo 101 953 ľudí.

Iniciatívu podporujú osobnosti

Viliam Dobiáš

lekár
a záchranár

Počas ošetrovania záchrannou službou zisťujeme zdravotnú poisťovňu pacienta kvôli administratívnym dôvodom. Teraz máme začať so zisťovaním poisťovne hneď na začiatku, aby sme vedeli, či poistencom súkromných zdravotných poisťovní nedáme celú ampulku lieku, ale iba tri štvrtiny a z 500 ml infúzie len 400 ml?

Anastasia Kuzminová

biatlonistka
olympijská medailistka

Som veľmi znepokojená situáciou, lebo sama som bola ako mamička na materskej, mám dve deti, jedno z nich sa o chvíľu stane študentom, staráme sa o starých rodičov, ktorí sú v dôchodcovskom veku a dovolím si tvrdiť, že sú to kategórie ľudí, na ktorých by sa nemalo šetriť. Sú to kategórie ľudí, ktorých starostlivosť a platenie síce je zo strany štátu, ale neteší ma, že hodnota, ktorá je v súčasnosti zdravotným poisťovniam hradená za nich, je v tak nízkej sume.

MUDr. Marián Petko

prezident
Asociácia nemocníc Slovenska

Pandémia Covid-19 všetko zmenila. Stabilné finančné zabezpečenie potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

MUDr. Marian Kollár

prezident
Slovenská lekárska komora

Je najvyšší čas, aby všetci zdravotníci a pacienti boli jednotní. Už nie je načo čakať. Pandémia nám v plnej nahote ukázala, v akom stave sa dnes nachádza slovenské zdravotníctvo. Bude sa schvaľovať rozpočet. Politici a poslanci majú príležitosť ukázať, ako im na zabezpečení zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov záleží.

Matej Tóth

olympijský víťaz
v chôdzi na 50 km

Je dôležité upozorňovať na nedostatok financií v zdravotníctve. Na zdraví by sa nikdy nemalo šetriť. A predovšetkým štátu by malo záležať na kvalitnom zdravotnom zabezpečení občanov. Keďže štát platí za “svojich” poistencov rádovo menej ako sú odvody zamestnancov a živnostníkov, je celková suma, ktorá ide do zdravotníctva, a z ktorej sa hradí aj naša zdravotná starostlivosť, nižšia. Tým pádom aj kvalita zdravotníctva sa nemôže adekvátne zlepšovať.

Zuzana Dolinková

prezidentka
Zväzu ambulantných poskytovateľov

Nastavenie účinných a cielených pravidiel a reforma podfinancovaného zdravotníctva musí byť našim spoločným cieľom v snahe poskytnúť všetkým občanom adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Len na takýchto základoch môžeme reálne budovať kvalitné slovenské zdravotníctvo. Čas a čakanie sú dnes luxusom, ktorý si už viac nemôžeme dovoliť.

Róbert Vittek

futbalista
bývalý reprezentant

Zdravie je tou najdôležitejšou témou, a to nielen v súčasnej „covidovej" dobe. Na kvalitnej zdravotnej starostlivosti našich detí, ale i starých rodičov by sa mal výraznejšou mierou podieľať i samotný štát. I z môjho laického pohľadu je 30 eur žalostne málo. Je však citlivá téma, ktorá by mala byť predmetom širokej diskusie odborníkov z oboch subjektov.

Radoslav Herda

predseda
OZ Slovenský pacient

Dlhoročný pokles platieb za poistenca štátu je znakom neochoty štátu nastaviť jasné pravidlá a férové podmienky financovania v zdravotníctve, ktoré sú dôležité nielen pre poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale najmä pre nás pacientov. Zaslúžime si riadne fungovanie zdravotníctva ako ťažiskovej služby štátu, v ktorej jeho predstavitelia vyjadrujú esenciálny vzťah k nám, nášmu životu a zdraviu.

Mária Lévyová

prezidentka
Asociácie na ochranu práv pacientov

Čelíme jednej z najväčších zdravotníckych kríz v novodobej histórii Slovenska. Kľúčom k jej zvládnutiu je fungujúce zdravotníctvo, v ktorom budú mať lekári, laboratóriá, nemocnice vytvorené podmienky na boj o životy a zdravie každého jedného pacienta, nielen tých s ochorením COVID-19. Hazardovanie so zdravím si nemôžme pripustiť.

MUDr. Marian Šoth

prezident
Asociácie súkromných lekárov SR

Podfinancovanie zdravotníctva, nedostatok lekárov a sestier a chýbajúce pravidlá. To sú problémy nášho zdravotníctva, na ktoré už roky upozorňujeme a štát nás roky ignoruje. Teraz, v čase pandémie sa nám to všetko vracia aj s úrokmi. Treba tento hazard so zdravím zastaviť. Teraz alebo nikdy.

Marian Faktor

člen predstavenstva
Dôvera

Všetci chceme zdravotníctvo na úrovni vyspelých krajín. Bez adekvátneho a stabilného financovania to nebude možné.

Ján Volko

šprintér
halový majster Európy

Pre mňa ako profesionálneho športovca je zdravie to najcennejšie a bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti nie som schopný podávať výkony a reprezentovať Slovensko.

Oblasť zdravotníctva rozhodne nie je miesto na šetrenie. Je to ako s autom, keď sa o neho staráte a používate najkvalitnejšie súčiastky a palivá, vydrží vám dlhšie.

Naďa Bendová

trénerka šprintéra
Jána Volka

Súčasná situácia nastavila zrkadlo nie len nášmu zdravotníctvu - dlhodobo podvyživené rezorty sa v súčastnosti ukazujú ako tie najdôležitejšie. Slovenské zdravotníctvo v mnohých ohľadoch zaostáva a táto vláda by sa mala konečne postaviť k situácii čelom a riešiť kvalitnú zdravotnú staroslivosť pre nás všetkých.

Elena Májeková

členka predstavenstva
poisťovne UNION

Verím, že zvíťazí zdravý rozum a vláda rovnomerne rozloží chýbajúce zdroje celému sektoru tak, aby sme všetci mohli zabezpečovať starostlivosť o poistencov.

MUDr. Janka Zálešáková

predsedníčka
Asociácia slovenských kúpeľov

Situácia v zdravotníctve sa stále zhoršuje a jej neriešenie sa prejaví na zhoršovaní zdravotného stavu a produktivite obyvateľstva už v blízkej budúcnosti. Dobrý príklad z Českej republiky zabezpečiť dofinancovanie zdravotníctva zvýšením platieb štátu za poistencov štátu pokladáme za transparentné riešenie, ktoré zlepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti všetkým občanom SR bez rozdielu.

Matej Beňuš

reprezentant
vo vodnom slalome

Momentálne je vo svete veľmi ťažká situácia. Štát by preto nemal hazardovať so zdravím občanov a mal by im prispievať potrebnú výšku na ich zdravotnú starostlivosť.

MUDr. Igor Moravčík

prezident
SKZL

Zabezpečenie reálneho financovania potrieb zdravotníctva s jasným a transparentným intersektorálnym členením, ako aj dosiahnutie reálneho ohodnotenia plne hradených lekárskych výkonov z verejného zdravotného poistenia sú nevyhnutné opatrenia pre kvalitatívne a personálne zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Eva Vidová

predsedníčka výboru
SAJCH

Ak chceme lepšie zdravotníctvo, aké sme tu nikdy doteraz nemali, musíme urobiť niečo, čo sme doteraz nikdy neurobili. Požadujeme reálne platby za výkony, ktoré nám umožnia nielen jednoduchú reprodukciu. Navýšenie platby štátu za jeho poistencov na 5 % vymeriavacieho základu je len prvý krok k dosiahnutiu tohto cieľa. Urobme ho preto ešte dnes.

Jana Červenáková

riaditeľka
nezisková organizácia Viaticus

Celé roky sme stavali diaľnice, zrýchľovali cestu vlakom o minúty. Dnes sú tie minúty bezcenné. Čo je naozaj dôležité je zdravotníctvo - to sme mali financovať, konsolidovať, modernizovať. Dnes nás dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti a bude to stáť ľudské životy. Nemôže to tak ísť ďalej a toto musí byť, nielen deklaratórna, ale skutočná priorita.

Mgr. Iveta Lazorová, MPH

prezidentka
SK SaPA

Sestry a pôrodné asistentky ako najväčšia skupina zdravotníckych pracovníkov majú dôležitú úlohu pri riadení a poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, preto je načase, aby sa politická rétorika zamerala na konkrétnu podporu a investície do sestier a ošetrovateľstva, pretože len tak dokážeme zabezpečiť vysokú kvalitu, prístupnú, účinnú a bezpečnú starostlivosť pre všetkých.

Erik Vlček

reprezentant
v rýchlostnej kanoistike

Nepoznám presné čísla a fakty, ale môj názor je taký, že štát by mal mať nastavený systém zdravotníctva tak, aby v ňom bolo dostatok peňazí a nehazardoval zo zdravím svojich občanov, ktorí si voči štátu plnia svoje povinnosti a obzvlášť keď sa jedná o deti, dôchodcov, tehotné ženy a matky starajúce sa o malé deti.

MUDr. Andrej Janco

prezident
Slovenská lekárská únia špecialistov

Netransparentné pravidlá s opakovaným selektívnym dofinancovaním štátnej zdravotnej poisťovne, s opakovaným oddlžovaním a dofinancovaním zdravotníckych zariadení s podielom štátu a vylúčenie nízkokapitálových ambulantných zariadení z využitia eurofondov majú likvidačný vplyv najmä na súkromné špecializované ambulancie. Dôsledkom je nedostatok zdravotníkov a vážne ohrozenie zdravotnej bezpečnosti občana.

MUDr. Vladimír Dvorový

generálny riaditeľ
nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare

Súčasná pandémia spochybnila mnohé istoty, ktorým sme ešte pred rokom neochvejne verili. Jednou z takých istôt bola aj zdravotná starostlivosť pre každého. Je veľmi dôležité pomôcť systému v prospech udržania zdravia, stability našej občianskej spoločnosti a celkovej prosperity štátu. Bez stabilného finančného zázemia nebude nič z toho dlhodobo udržateľné.

Gabriel Švajda

profesionálny
bežec

Financovanie zdravotnej starostlivosti by malo patriť medzi hlavné priority štátu. Potvrdzuje nám to aj súčasná situácia, ktorá nám ukazuje aké je nevyhnutné mať kvalitné zdravotníctvo. Hodnota života každého človeka je rovnaká, a preto by adekvátna zdravotná starostlivosť mala byť dostupná pre každého bez rozdielu.

Róbert Opatovský

spevák
a skladateľ

Záleží mi na spravodlivosti. Aj na tom, aby štát bezdôvodne nepreferoval poistencov len jednej poisťovne a na tých ostatných šetril. Ak ide o zdravie, šetrenie rozhodne nie je na mieste.

Tomáš Szalay

zdravotnícky expert
riaditeľ Odboru zdravotníctva BSK

Vláda si dala do svojho programového vyhlásenia zámer urobiť slovenské zdravotníctvo také atraktívne, aby tu zdravotníci zostávali a aby sa vrátili tí, ktorí odišli do zahraničia. Sľúbila, že „štát prinavráti zdravie občanov do centra svojej pozornosti ako svoj primárny záujem.“ Návrh rozpočtu na budúci rok je v príkrom protiklade s týmito ambíciami.

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

prezident
Asociácia polikliník a zdrav. zariadení

Dúfam, že ťažko skúšané zdravotníctvo, v ktorom chýbajú najmä lekári a zdravotné sestry sa stane konečne prioritou pre súčasnú vládu aj parlament. Očakávam, že rozpočet pre zdravotníctvo 2021 bude zohľadňovať skutočné náklady na liečbu a diagnostiku tak, aby pacient bol vždy na prvom mieste.

V čom je problém?

?

Štát už roky šetrí na zdravotných odvodoch, ktoré platí za deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných či rodičov na materskej. Odborne sa nazývajú poistenci štátu, lebo zodpovednosť za nich preberá štát.

Keď sa ekonomike darilo, potrebnú liečbu zaplatili poistencom štátu cez svoje zdravotné odvody zamestnanci a firmy. Fungoval tak princíp solidarity. Pandémia nového koronavírusu všetko zmenila. Naplno zasiahla ekonomiku a tak už zdravotné odvody pracujúcich nestačia, princíp solidarity zlyháva. Ak sa vláda nezobudí včas, zdravotná starostlivosť na Slovensku už nemusí byť taká dostupná.

Čo nám hrozí?

1

Riziko
pre
pacientov

Šetrenie na zdravotnej starostlivosti sa môže dotknúť všetkých. Dlhšie čakanie na pomoc zdravotníkov môže byť realitou. Navyše, chýbajúce peniaze budú musieť pacienti pravdepodobne zaplatiť z vlastného vrecka.
2

Zmeny
v zdravotnej
starostlivosti

Kroky vlády, ktorými ignoruje pomoc slovenskému zdravotníctvu je možné vyhodnotiť tak, že chce šetriť na pacientoch. Niektoré z nemocníc by pri nižších platbách od zdravotných poisťovní nemuseli prežiť.

Čo treba zmeniť?

»

Je to jednoduché, stačí zvýšiť platby za poistencov štátu na 5 % z vymeriavacieho základu (priemernej mzdy spred dvoch rokov).

Vyzvime spoločne štát, aby vypočul hlas pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, širokej verejnosti. Spojme sily, vyjadrime sa k trom dôležitým otázkam, ktoré súvisia s dostatkom financií v zdravotníctve.